Návody

Typy, triky

Export gerberov a vŕtacieho plánu excellon z PROTELU

Ešte stále je dosť takých, ktorý používajú návrhový systém PROTEL a nemajú skúsenosti ako zaslať gerbery a excellon pre výrobu plošného spoja. V krátkom návode sa p. Vavro podelil so svojimi skúsenosťami. Takto vygenerovane súbory postačujú pre každého výrobcu. Stiahnuť návod ˃˃

Export podkladov pre fotoploter (gerber-274x) a vŕtačku (excellon) z CAD programu EAGLE

Treba postupovať podľa nasledovného postupu. Stiahnuť návod ˃˃

Adresa

Pavol Bielopotocký
Západ 1143/29
028 01 Trstená
Slovenská republika

Prevádzka

pb SPOJ
Partizánov 469/19
028 01 Trstená
Slovenská republika

Kontakt

pbspoj@orava.sk
+421 907 805 885

Audit

Doveryhodna firma