pb Spoj - Výroba jednostranných a obojstranných plošných spojov

Zmäkčovač vody

vodny kamenElektronický zmäkčovač vody nedovolí usadzovaniu vodného kameňa pomocou elektroniky a už nasadnutý vodný kameň sa časom rozpustí. Toto riešenie je lacné a hlavne ekologické. Je v ňom použitá metóda aplikácie vysokofrekvenčného magnetického poľa na vodu. Vysokofrekvenčné magnetické pole vytvorené indučnou cievkou prístroja na potrubí spôsobuje dynamické narušovanie iónových väzieb molekúl hydrouhličitanu vápenatého rozpusteného vo vode s následným zrážaním vápenatých solí. Prístroj umiestníme na prívod od prípojky vodovodného rozvodu. Ak ho pripojíme na ústredné kúrenie, bude jeho účinnosť väčšia, nakoľko je to uzavretý okruh vody.

Potrubie - cena vrátane DPH :  3/4" - 50€   ,   1" - 60€   ,   5/4" - 70€   ,   2" - 80€

Stiahni podrobné info