pb Spoj - Výroba jednostranných a obojstranných plošných spojov
Vŕtate aj dosky pre ktoré nie je vŕtací plán?
Áno. Vyrobí sa vŕtací plán pre jeden priemer vrtáku a zákazník si potom musí niektoré otvory upraviť sám. Táto služba je spoplatnená podľa cenníka.