pb Spoj - Výroba jednostranných a obojstranných plošných spojov
Robíte aj malé zákazky alebo len jeden kus a ako je to s cenou za výrobu?
Áno, je možné vyrobiť aj jeden kus. Kusová výroba nikdy nebola lacná a ani nebude. Spracovanie dát, výroba predlôh a celý technologický postup je taký istý pre sériovú výrobu ako pre jeden kus. Rozdiel je iba v počte kusov, na ktoré sa potom rozpočíta celá príprava. Pre jeden kus je to veľká položka a pre 1000 ks je to centová položka.