pb Spoj - Výroba jednostranných a obojstranných plošných spojov
Export podkladov pre fotoploter (gerber-274x) a vŕtačku (excellon) z CAD Altium PROTEL / Altium DESIGNER
1. V prvom kroku načítame súbor typu Altium Designer (Protel) s koncovkou pcb.
2. Pre výstupy pre fotoploter, použijeme v ponuke FILE > FABRICATION OUTPUTS > GERBER FILES
3. Na jednotlivých záložkách nastavíme parametre podkladov pre výrobu filmových predlôh tzv. gerbrov.

 Pre výrobu dosiek plošných spojov v DPSK požívame nasledovné parametre pre gerber:

Units (jednotky): Inches (Anglické)
Formát: 2:3 (Oddeluje výstupné súradnice 2 celé Čísla a dve desatinné)
Vrstvy pre export na záložke layers doporučujem označiť všetky plot a nie ako mirror.

protel01

Ostatné záložky nie je nutné prestavovať. Po nastavení Potvrdíme tlačitkom OK.

4. Protel nám otvorí pracovný súbor, ktorý obsahuje všetky podklady pre prípravu gerbrov.
5. Pokračujeme FILE > EXPORT > GERBER. Parametre nastavíme podľa obrázka a potvrdíme OK.

protel02

6. V ďalšom okne zaškrkneme všetky vstupné súbory a určíme pozíciu na disku kam sa majú výstupy uložíť.Tlačítkom OK potvrdíme.

protel03

Týmto spôsobom máme vytvorené podklady pre fotoploter.

Obdobne vytvoríme podklady pre NC vrtačku plošných spojov:


1. V prvom kroku načítame súbor typu Altium Designer (Protel) s koncovkou pcb.
2. Pre výstupy pre NC vrtačku, použijeme v ponuke FILE > FABRICATION OUTPUTS > NC DRILL FILES
3. Parametre pre NC vrtačku odlišne ako pri exporte gerberov. Parametre sú nasledovné:

protel04

Units (jednotky): Milimeters
Format: 4:2
Leading/Trailing Zeros: Keep leading and trainling zeros
Coordinate Positions: Reference to relative origin
Potvrdíme tlačidlom OK.
4. Protel nám otvorí pracovný súbor, ktorý obsahuje všetky podklady pre prípravu NC vrtačky.
5. Pokračujeme FILE > EXPORT > SAVE DRILL. Do výberového formulára navolíme vrstvu L1.
6. V ďalšom okne zaškrkneme všetky vstupné súbory a určíme pozíciu na disku kam sa majú výstupy uložíť.Tlačítkom OK potvrdíme. Týmto spôsobom máme vytvorené podklady pre NC vrtačku plošných spojov.

Podklady možno overiť pomocou demoverzie programu CAM350 (http://www.downstreamtech.com/cam350/eval.html), ktorého profesionálnu verziu používame pri spracovaní podkladov pre výrobu. Po vyplnení krátkeho formulára vám bude umožnené stiahnuť si skúšobnú verziu programu a skontrolovať korektnosť podkladov pre výrobu.