pb Spoj - Výroba jednostranných a obojstranných plošných spojov
Export podkladov pre fotoploter (gerber-274x) a vŕtačku (excellon) z CAD programu EAGLE
Treba postupovať podľa nasledovného postupu:

Spustíme program EAGLE (v našom prípade voľnešíriteľná verzia 5.0.0, ktorá je dostupná linke
ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/program/5.0/eagle-win-5.0.0.exe)

V prvom kroku otvorime návrh cez

File > Open > Board.

eagle01

Následne nalistujeme na disku vstupný BRD výkres, z ktorého budeme robiť exporty pre fotoploter a vrtačku.

Klikneme na tlačítko OPEN.

eagle02

Výkres by sa mal načítať na obrazovku tak ako je to na obrázku.

eagle

Ďalej postupujeme cez menu

File > CAM Processor.

eagle
Mal by sa spustiť CAM Processor. Teraz treba CAM Processor-u zadať druh práce, ktorú potrebujeme vykonať. V našom prípade to bude príprava dát pre fotoploter, ktoré sú štandardne prezentované v dátovom súbore typu GERBER-274X. Postupovať budeme cez Menu File > Open > Job.

eagle05

Nalistujeme si v adresáry EAGLU, súbory JOB mali by sa nachádzať v adresáry JOB. Otvoríme konkretne gerb274x.cam, týmto spôsobom sa nám načítajú všetky podrobné nastavenia pre jednotlivé vrstvy exportu ako sú plošky, čiary ... V prípade, že nemôžete CAM adresár alebo JOB súbory nájsť pridávam ich TU.

eagle

Kliknutím na PROCESS JOB sa spustí proces exportu gererov. Vyexportuje sa 5 vrstiev. A to vrstva súčiastok, vrstva spojov, vrstva masky strany súčiastok, vrstva masky strany spojov a vrstva pre popis. Ak nemeníme nastavenia súbory budú uložené tam kde sa nachádzal pôvodný súbor BRD. Kedže EAGLE neumožňuje spätnú vizuálnu kontrolu už vyexportovaných gerberov doporučujem použiť pre kontrolu demowerziu CAM350, ktorú je možné stiahnuť po vyplnení krátkeho formulára na linke:

http://www.downstreamtech.com/CAM350/eval.html

Obdobne sa vyexportujú aj dáta pre vrtačku v tvare excellon. V CAM Processor-e zmeníme proces na excellon.job

 eagle
 eagle
Následne spustíme process kliknutím na Process Job. Vyexportujú sa nám dva súbory jeden Dáta budú uložené v rovnakom adresáry ako vstupný BRD.