pb Spoj - Výroba jednostranných a obojstranných plošných spojov
Aký najmenší otvor robíte?
Najmenší vrták ktorý používame je 0,6 mm.