pb Spoj - Výroba jednostranných a obojstranných plošných spojov
Aké prechody (WIA) použiť pri návrhu obojstrannej dosky?
To záleží od prúdu, ktorý bude otvorom prechádzať. Podľa toho treba zvoliť aj veľkosť otvoru. Dobre je, keď ploška prechodu je o 50% väčšia ako otvor. Napríklad pre otvor 0,6 mm použiť plošku 1,2 mm.