pb Spoj - Výroba jednostranných a obojstranných plošných spojov
Export gerberov a vŕtacieho plánu excellon z PROTELU.
Ešte stále je dosť takých, ktorý používajú návrhový systém PROTEL a nemajú skúsenosti ako zaslať gerbery a excellon pre výrobu plošného spoja. V krátkom návode sa p. Vavro podelil so svojimi skúsenosťami. Takto vygenerovane súbory postačujú pre každého výrobcu.

Nakreslený spoj otvorím v Protely 99.

gen ger 01
 
gen ger 01
 
gen ger 02
 
gen ger 03
 
gen ger 04
 
Skontrolovať polohu spoja. Pokiaľ je spoj zbytočne posunutý do stredu, koordináty sú príliš veľké. Mal som problémy pri exportovaní takéhoto spoja. Preto odporúčam jednoducho spoj vyznačiť (Select All) a manuálne presunúť vľavo dole (pomocou ikony v tvare strelky).
 
gen ger 05
 
gen ger 01
 
gen ger 01
 
Kliknúť na CAM Manager a následne vygenerovať doň dáta pre Gerber.
 
gen ger 02
 
gen ger 03
 
gen ger 04
 
gen ger 05
 
gen ger 03
 
gen ger 04
 
gen ger 05
 
gen ger 01
 
gen ger 01
 
gen ger 02
 
gen ger 03
 
gen ger 04
 
gen ger 05
 
V ďalšom kroku sa vygenerujú dáta pre vŕtačku.
 
gen ger 03
 
gen ger 04
 
gen ger 05
 
gen ger 03
 
gen ger 04
 
Skontrolovať štandardne prednastavené údaje pre vŕtačku a zmeniť ich.
 
gen ger 05
 
Následne sa vygenerujú potrebné súbory.
 
gen ger 01
 
gen ger 01
 
gen ger 02
 
Súbory sú vygenerované v prednastavenom adresári protelu. Následne sa môžu presunúť na potrebné miesto.
 
gen ger 03
 
Ako posledné sa môžu vygenerované súbory skontrolovať pomocou programu CAM350.
 
gen ger 04
 

Skontrolovať štandardne prednastavené údaje pre vŕtačku a zmeniť ich.