pb Spoj - Výroba jednostranných a obojstranných plošných spojov
Čo robíte s predlohami po výrobe?
Ak zákazník nepožiada o uloženie alebo vrátenie predlohy, tak potom sa predlohy skartujú.