pb Spoj - Výroba jednostranných a obojstranných plošných spojov
Akú minimálnu hrúbku čiary a medzery dokážete vyrobiť?
Čiary - 0,2 mm
Medzery - 0,2 mm
Medzery medzi SMD súčiastkami sú aj 0,13 mm, ktorá sa dá vyrobiť. Je to už vyššia trieda presnosti.